STG Purmerend
Welkom op de website van Schaatstrainingsgroep Purmerend

Privacy Statement

Uw privacy 

STG Purmerend is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop STG Purmerend persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt STG Purmerend zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is STG Purmerend. 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor STG Purmerend uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt STG Purmerend persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een lidmaatschap bij STG Purmerend afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Voor de uitnodiging van extra wedstrijden;
  • Voor de uitnodiging van de Algemene Leden Vergadering
  • Om leden op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld via social media;

E-mail

Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van bovengenoemde  informatie over de activiteiten die STG Purmerend voor haar leden organiseerd, 

Gebruik van persoonsgegevens door derden. 

STG Purmerend laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. De persoonsgegevens worden wel aan de KNSB en Optisport (t.b.v. ijsbaan abonnement)

Social Media. 

STG Purmerend maakt gebruik van Whats-app binnen verschillende trainingsgroepen, bedoeld om informatie over de training te delen, zoals afmelden voor de training of het annuleren van de gehele training. 

STG Purmerend maakt gebruik van een website, Facebook, Instagram en Twitter om haar leden te informeren over georganiseerde activiteiten, hierbij kunnen ook foto’s getoond worden van deze activiteiten waar leden herkenbaar op afgebeeld staan. STG Purmerend is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met STG Purmerend via secretaris@stgpurmerend.nl

Websites van STG Purmerend en andere websites

Op de websites van STG Purmerend treft u een aantal links aan naar andere websites. STG Purmerend kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

STG Purmerend behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien STG Purmerend een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop STG Purmerend uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) en in een nieuwsbrief per email.

Documenten

AVG Verklaring
AVG-verklaring v2018-05-02 213736.pdf (79.77KB)
AVG Verklaring
AVG-verklaring v2018-05-02 213736.pdf (79.77KB)
Geheimhoudingsverklaring
AVG_Geheimhoudingsverklaring.pdf (288.41KB)
Geheimhoudingsverklaring
AVG_Geheimhoudingsverklaring.pdf (288.41KB)
E-mailen
Map